Công văn mới
 Số: Số 261/PGDDT
Tên: (Hướng dẫn kiểm tra HKII)
 Số: Số 288/TB-UBND
Tên: (Thông báo nghỉ lễ)
 Số: Số: 03/LQĐ_THCS_HKI/2018
Tên: (TKB-Danh sách GV- Danh sách HS)
 Số: Số:03/LQĐ_THCS
Tên: (Quyết Định phân công giáo viên bồi dưỡng HSG)
 Số: Số: 03/THCS_LQĐ 2018
Tên: (Kế hoạch chuyên môn THCS)
 Số: Số: 02/LQĐ_TKB THCS_HKI/2018
Tên: (Thời Khóa Biểu THCS ( 08/10/2018))
 Số: Số: 01/LQĐ_THCS_HKI/2018
Tên: (Thời Khóa Biểu Môn Thể dục THCS)
 Số: Số :01/LQĐ/2018
Tên: (THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019)
 Số: Số:...../LQD-2018
Tên: (Lễ bế giảng năm học 2017-2018)
Họi Nghị CBCC-VC 2018
<a href="/tin-tuc/tin-doan-thanh-nien" title="Tin đoàn thanh niên" rel="dofollow">Tin đoàn thanh niên</a>
Kế hoạch
Hỗ trợ thi

               XIN LIÊN HỆ 
1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp 

               THCS:
- Email: c12.lequydon@phuyen.edu.vn
- ĐT: -  0905142022  ( thầy  Châu)
         -  00911161713 ( thầy Thạch)

 * Thầy; Trần Quốc Thắng
         - ĐT: 01202780072

         - 01253413936

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Tháng 10 : 2.843
Năm 2019 : 12.536
<a href="/tin-tuc/tin-doan-thanh-nien" title="Tin đoàn thanh niên" rel="dofollow">Tin đoàn thanh niên</a>
Kế hoạch
Hỗ trợ thi

     LIÊN HỆ TRỰC TUYẾN

1. Thông tin nhà trường:

- Thầy: Trần Khả Châu

- ĐT: 0905142022

- Thầy: Phạm Đình Thạch

- ĐT: 0911161713

2. Hỗ trợ xét tốt nghiệp THCS:
- Thầy: Trần Quốc Thắng
- ĐT: 01202780072
          01253413936

3. Hỗ trợ xét hoàn thành CT-TH:
- Thầy : Nguyễn Minh Hoàng 
           - ĐT: 016944776430

 

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Tháng 10 : 2.843
Năm 2019 : 12.536