Trường TH & THCS  Lê Quý Đôn được thành lập theo quyết định của UBND huyên Sông Cầu. Trên cơ sở chia tách một phần của trường Tiểu học Xuân Phương. Trường hoạt động theo điều lệ trường phổ thông, là ngôi trường  vinh dự mang tên nhà bác học Lê Quý Đôn.  Trường với 4 điểm trường ( Điểm trường Phú Mỹ, Điểm trường chính Dân Phú 1; Điểm trường ũng Me thuộc Dân Phú 2; Điểm trường Vũng La thuộc Dân Phú 2). Với diện tích hiện có trên 4.652m2,  thuộc địa bàn xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. 

 Tổ Chuyên môn được biên chế thành hai cấp :

              Khối : THCS gồm hai tổ chuyên môn

                      + Tổ tự nhiên : gồm 06 thành viên.

                      + Tổ xã hội :  gồm 06 thành viên.

             Khối tiểu học:

                      - Khối 1    : 07  thành viên;

                      - Khối 2    : 08 thành viên;

                      - Khối 3    : 07 thành viên;

                      - Khối 4   : 07 thành viên;

                      - Khối 5   : 06 thành viên

                      -Tổ Văn phòng : 0 7 thành viên.