Danh sách gồm 39 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Nguyễn Thanh Tuấn (Văn) Đảng viên
2 Lê Hồng Hải Tổ viên khối 5
3 Trần Thanh Phong Tổ viên khối 5
4 Bùi Văn Thanh Tổ viên khối 5
5 Thái Cao Phương Tổ viên khối 5
6 Phạm Thị Kim Phê Khối trưởng khối 5
7 Phạm Thị Liên Tổ viên khối 4
8 Trần Quang Đức Tổ viên khối 4
9 Từ Trọng Anh Bằng Tổ viên khối 4
10 Nguyễn Thành Đô Khối trưởng khối 4
11 Tô Thị Mỹ Tâm Tổ viên khối 3
12 Bùi Thanh Tuấn Tổ viên khối 3
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Tháng 10 : 2.843
Năm 2019 : 12.536
Năm trước : 2.670
Tổng số : 15.408