Danh sách gồm 39 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Nguyễn Thanh Tuấn (Văn) Đảng viên
2 Lê Hồng Hải Tổ viên khối 5
3 Trần Thanh Phong Tổ viên khối 5
4 Bùi Văn Thanh Tổ viên khối 5
5 Thái Cao Phương Tổ viên khối 5
6 Phạm Thị Kim Phê Khối trưởng khối 5
7 Phạm Thị Liên Tổ viên khối 4
8 Trần Quang Đức Tổ viên khối 4
9 Từ Trọng Anh Bằng Tổ viên khối 4
10 Nguyễn Thành Đô Khối trưởng khối 4
11 Tô Thị Mỹ Tâm Tổ viên khối 3
12 Bùi Thanh Tuấn Tổ viên khối 3
Tin tức
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 08 : 140
Năm 2020 : 10.064
Năm trước : 10.711
Tổng số : 20.775