Trường TH- THCS Lê Qúy Đôn

     Giới thiệu

Trường TH & THCS  Lê Quý Đôn được thành lập theo quyết định của UBND huyên Sông Cầu nay là thị xã Sông cầu ăm 2005. Trên cơ tách một phần của trường tiểu học Xuân Phương với nhiệm vụ giảng dạy từ lớp một đến lớp 9 , con em thuộc ba thôn (Phú  Mỹ ; Dân Phú 1; Dân Phú 2) . Trường hoạt động theo điều lệ trường phổ thông, là ngôi trường THCS & THPT đầu tiên của tỉnh Phú Yên và của cả nước được vinh dự mang tên vị Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Với diện tích hiện có trên 4.652m2, tọa lạc tại thôn Hòa Mỹ - xã Xuân Cảnh- Tx Sông Cầu- Tỉnh Phú Yên. Năm học 2014- 2015 trường có 526 học sinh, được chia thành 15 lớp học, trong đó cấp THCS là 13 lớp và 2 lớp THPT.

 Tổ Chuyên môn được biên chế thành 06 tổ.

        Cụ thể:

       - Tổ Toán – Tin: 07  thành viên;

       - Tổ Văn – Sử – GDCD: 08 thành viên;

       - Tổ Hóa – Sinh – Địa: 07 thành viên;

       - Tổ Tiếng Anh – Nhạc – Họa: 07 thành viên;

       - Tổ : Lý – Thể dục  : 06 thành viên

       -Tổ Văn phòng : 08 thành viên.